Angkor wat 3 Days – เที่ยวเขมรเริ่มจาก อรัญประเทศ

฿ 10,600.00

Code TOUTH1081
Tour name Angkor Wat Holiday : เที่ยวนครวัด 3 วัน
Destination Cambodia
Category PK-Southeast Asia & More
Duration 3 days 2 nights
Discount:
Departure:
Category:

Special offer

Description

Angkor Wat – Benefits when book with us

Cancelable

Online payment

Online Voucher

Start from 1 person

Tax/Invoice

Excellent after sales service

Changeable

Book, confirmed, then pay

Description

Angkor Wat 3 Day Tour เที่ยวเขมรแบบส่วนตัว

โปรแกรมทัวร์เขมร 3 ;วัน2คืน แบบส่วนตัวเริ่มได้ 4 ท่าน พักโรงแรมห้าดาว เยี่ยมชมปราสาทนครวัด เมืองนครธม ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือโตนเลสาบ

Itinerary

Angkor Wat 3 days Tour เที่ยวเขมรแบบส่วนตัว : Itinerary

วันที่ 1 ปอยเปต – เสียมเรียบ

(อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

นักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปจุดนัดหมายที่อรัญประเทศด้วยตนเอง ในช่วงเช้า 08.00-09:00 น. หรือตามเวลาที่ท่านกำหนด พบเจ้าหน้าที่บริษัทจากนั้นข้ามฝั่งไปที่ปอยเปต หลังจากผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชา เริ่มต้นการเดินทางด้วยการนั่งรถไปยังเสียมเรียมประมาณ 2 ชั่วโมง ต่อจากนั้นแวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารง ในช่วงบ่าย เยี่ยมชมศาลคู่บ้านคู่เมือง ที่มีค้างคาวแม่ไก่จำนวนมากเฝ้าศาล ศาลแห่งนี้คือ พระองค์เจ๊ก พระองค์จอม   ต่อจากนั้นเดินทางไปยังทะเลสาบโตนเล ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล่องเรือดูวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองตลอดริมฝั่งของทะเลสาบ ก่อนเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

Optional Activities

นำท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อังกอร์ เรียนรู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์เขมรซึ่งเป็นมรดกของโลก และชมของเก่าที่หาดูได้ยาก

พักค้างคืนที่ – เมืองเสียมเรียบ

http://reehotel.com/html/ โรงแรมรีโฮเทล
http://www.luckyangkor.com/ โรงแรมลัคกี้อังกอร์
http://www.smiling-hotel.com/ โรงแรมสไมล์ลิ่งอังกอร์ หรือ เทียบเท่ามาตรฐาน

http://sokharothhotel.com/

*** หากเดินทางช่วงฤดูท่องเที่ยว 1 ตุลาคม  – 31 มีนาคม กรุณาจองล่วงหน้า ประมาณ 1- 2 เดือนเพื่อเราจะได้จองโรงแรมตามที่ท่านต้องการได้ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ากัมพูชาจำนวนมาก**

วันที่ 2 เสียมเรียบ – อังกอร์วัด – อังกอร์ทม – ตาพรหม – บันทายศรี

(อาหารเช้า, กลางวัน ,เย็น)

สวัสดีตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่เมืองนครธม เมืองหลวงใหม่ที่ล้อมรอบไปด้วยประตูสลักหิน ประกอบกับทางเดินอันอลังการที่ประดับด้วย ยักษ์และเทพกวนเกษียรสมุทรทั้งสี่ด้าน ส่วนบนของปลายปราสาทนครธม ประดับด้วยหน้าพระพักตร์ขนาดใหญ่จำนวนมาก ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ปราสาทตาพรม ที่ซึ่งคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ และครั้งหนึ่งเคยเข้าไปอยู่ในฉากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ฮอลิวูด เรื่อง Tomb Raider ซึ่งนำแสดงโดย แอจเจลิน่า โจลี ต่อกันด้วยการเดินทางไปยังปราสาทบันทายศรี ปราสาทที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพู ตัวปราสาทมีการแกะสลักลงบนหินด้วยความประณีตและสวยสดงดงาม ซึ่งนำความประทับใจแก่ผู้เยี่ยมเยือนเป็นอย่างมาก และออกเดินทางสู่เขตนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมภาพแกะสลักหินนูนต่ำอันสวยงามหอสมุดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของนครวัด ภาพแกะสลักฝาผนังที่เล่าเรื่องราวการยกทัพในสมัยก่อน ฯลฯ

เย็น – รับประทานอาหารเย็นบุปเฟ่ต์นานาชาติ อาหารมากกว่า 50 ชนิด ณ ภัตตาคาร…..โตนเลแม่โขง….. พร้อมชมรำโชว์นาฏศิลป์กัมพูชา รำนางอัปสรา และ ประเพณีต่างๆ ของชาวกัมพูชา หลังอาหาร นำคณะเที่ยวชม Night Market คล้ายถนนข้าวสาร ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศเมืองเสียมเรียบในยามค่ำคืน

หมายเหตุ: ทัวร์ในวันนี้จะมีการเดินเยอะพอสมควร จึงควรมีการเตรียมตัวให้พร้อม โดยการนำร่ม หรือหมวกสำหรับกันแดดและรองเท้าที่เดินได้สะดวก เพื่อความสะดวกสบายในการเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ

***Optional Activities ***อีก 1 ทางเลือกของการสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจ – ถ้าหากท่านใดสนใจที่จะขึ้นบอลลูนเพื่อชมวิวของเมืองเสียมเรียบและนครวัด ท่านสามารถจ่ายเพิ่มคนละ 20-25 เหรียญ เพื่อใช้บริการของบอลลูน โดยใช้ระยะเวลาบนบอลลูนประมาณ 15 นาที

พักค้างคืนที่ The Royal Angkor (โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว) – เมืองเสียมเรียบ

วันที่ 3 เสียมเรียบ – ปอยเปต

(อาหารเช้าม เที่ยง)

สวัสดีตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะทัวร์เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัวหิมะที่รัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลจีนร่วมกันก่อตั้งขึ้น ที่นี่จะมีหมอนวดชาวกัมพูชาคอยนวดคลายเส้นให้กับท่านประมาณ 30 นาทีฟรี!!(ท่านสามารถทิปได้) และชมสาธิตการใช้บัวหิมะเมื่อถูกน้ำร้อนลวกหรือเป็นแผล เสร็จแล้วนำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมเจดีย์ และวัดในเมือง เพื่อเรียนรู้เรื่องสงครามกลางเมืองอันโหดร้ายของเขมร จากนั้นนำท่านมาซื้อของฝากที่ตลาดพื้นเมือง “ตลาดซาจ๊ะ”  เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกไปฝากคนที่รู้ใจ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน หรือคนที่คุณรัก  ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ด่านอรัญประเทศโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กลางวัน – ถึงชายแดนปอยเปต พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในคาสิโน(มื้อที่ 7 )  ท่านมีเวลา 1 ชั่วโมงในการเดินเที่ยวชมสถานที่ หลังจากนั้นเราจะนำคณะทัวร์ผ่านพิธีการตรวจพาสปอร์ตขาออกกัมพูชา – ขาเข้าไทย และออกเดินทางกลับไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม หรือคุณอาจจะแวะซื้อสินค้าราคาถูกที่ตลาดโรงเกลือ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แบรนด์เนม และของใช้ต่างๆ

หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมีการสลับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

จบทัวร์

Meals : Breakfast, Lunch

Terms and Conditions

 • Personally speaking guide throughout the trip Thailand.
 • The bus and private cars
 • Entrance fees to all attractions
 • Food program (breakfast, lunch).
 • I consultations at Lake Tonle
 • Water and cold towels during tour
 • Bed and breakfast meals 7

Price does not include

 • Flights from overseas
 • Tourist Guide and driver’s tip nearly 100 Baht / person per day.
 • Foods that are not listed on the program.
 • Tips for a car or a guide And personal expenses
 • Laundry
 • Other expenses In addition to the items mentioned above.
 • Travel Insurance
 • Tax withholding 3% 7% if the tax invoice notice.
 • A visa is a travel case for foreign tourists.

Information on a trip to Bangkok – Siem Reap (Poipet)

You can go many ways. And if you do not want to wake up very early. We suggest that you might have to spend one night at Aranyaprathet.

1. By Car

There are two routes : Route  Bangkok – Chachoengsao – Phanom Sarakham – Watthana – Aranyaprathet routes 314 and 359 and takes about four hours distance of 249 km second route  to Rangsit – guards to Nakhon Nayok – Kabin – Watthana – Aranyaprathet Road 305 and AH1. it takes about 4.30 hours as the 280 km distance.

2. Travel by van

There are vans that Victory Monument. Which depart every one hour van parked on the outbound side to the weekend. Beginning at 6:00 am. To 18:00 pm. The source of the salt memorials. Beginning at 4:00 am. To 17:00 pm. The trip takes about three and a half hours, the fare is 230 baht (for the way), but if you buy a ticket to – back. The fare is 400 baht only to inquiries and reservations numbers. 081-901-7292,085-282-8181,080-090-7000

3. Travel by train

The journey will be only two trips per day 05:55 am. And 13:05 pm. About 6 hours.

Before traveling

 1. People Thailand without a visa The passport must be valid for more than six months as of the date of travel (validation of passport over 6 months).
 2. Tourism in Angkor Wat You can dress up a casual outfit as well. No regulations
 3. Walking castle This program is not enough to tour the castle. So be prepared medicine muscle relaxant drug or rubbing pain and fatigue. And bring sunscreen, hats and sunglasses to shade it. (This tour is a little tired but very fun).
 4. Cambodia has been able to visit all year round. During the months of September to December, when the weather is not hot, not cold comfort.
 5. Travel in Cambodia Most of the road And routes from Poipet to Siem Reap, now paved as well.
 6. Accommodation: 4-star standard level. With facilities in the room include air conditioning, hot water – cold water, cable TV (see channels of Thailand, too), free WiFi, and available facilities and other facilities, including a swimming pool. very big
 7. Khmer people do not eat spicy If you want to eat spicy pepper can be added. Waiter slicing peppers in a bowl to serve.
 8. Using money Khmer Should I go to the dollar store with various Khmer dollar gets everywhere. You can also use Thailand as well as local markets.
 9. If you are interested in traveling through the South. Northeast can do Please contact us for details and prices.

Do have a bit of JL’s 
call: 02-616-6008 or 
E-mail:  Sales1@lets-tour-bangkok.com.

Payment terms and service

Booking
 • Deposit of 4,000. – Baht.
 • The remaining payment 15 days prior to departure.
Cancellation
Canceled prior to departure Fee Changes
45 days All refunds
15 days 2,000. – Per person
7 days 50% of the tour price
Less than 7 days 100% of the tour price

Price (Package)

Price/Private 2-10pax
Private Tour  XXXX ฿/pp

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Angkor wat 3 Days – เที่ยวเขมรเริ่มจาก อรัญประเทศ”